Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Columnoverzicht

Kwaliteit op het spoor

| Hans Camps

De voorbereidingen van de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk zijn al in volle gang. Dit keer zijn we te gast op de mooie locatie van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Donderdag 5 oktober 2017 is dé dag. Je hebt niet zoveel fantas...

Lees verder
?

Kai-Zen en de Staat van het Onderwijs

| Ed van den Berg

Monique verwoordde dit in haar inleiding in termen van ambitieus sturen en investeren in de verbetercultuur en het samenwerken in onderwijsteams. Zij gaf ook aan dat de focus de komende tijd komt te liggen op de schoolleiders. Maasaki Imai be...

Lees verder
?

Trots afscheid

| Kitty Oirbons

Toen ik op 1 januari 2011 in dienst trad bij Rijn IJssel kreeg ik vrij snel te horen dat ik geacht werd deel te nemen aan een net opgericht 'kwaliteitsgroepje'. Een groepje bestuurders dat bezig was na te denken over hoe de sector zelf het heft in...

Lees verder
?