Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Columnoverzicht

'Een nieuwe lente, een nieuw model'

| Mare Riemersma

‘Een belangrijk moment in de doorontwikkeling van de kwaliteitsborging van de sector’, onderstreepte dagvoorzitter en voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort Wim van de Pol, direct in de eerste woorden van deze conferen...

Lees verder
?

Teams aan zet met data

| Paulo Moekotte

Slim en doordacht handelen Crisis of geen crisis, iedere verandering vraagt van docenten om ‘slim om te gaan met data’ of ‘doordacht te digitaliseren'. Docenten worden steeds vaker door omstandigheden uitgedaagd om op het juiste ...

Lees verder
?

2021: een uitdagend jaar van ‘ons verbinden’

| Peter van Mulkom

Bijzonder en anders 2020 was een bijzonder jaar… COVID-19 betekende ook veel voor de activiteiten van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Zo stond de afname van de instellingsdialogen op een laag pitje en de veelal tot verbeelding sprekende jaarlijk...

Lees verder
?

Kwaliteitsnetwerk? Natuurlijk!

| Dick van Meeuwen

Er is dus werk aan de winkel. De laatste vier jaar maakte ik deel uit van het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Inmiddels hoop ik per 31 december 2020 met pensioen te gaan. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik dit bestuurslidmaatschap als een ...

Lees verder
?

Wat zet ik op mijn CV?

| Henny Morshuis

Toch is het werken aan het toekomstige referentiewaarden voor kwaliteit bijzonder interessant en belangrijk voor de sector en vooral voor de instellingen. Ik lever daar graag een bijdrage aan met geweldige samenwerking van het bureau van het Kwali...

Lees verder
?

Onder water kijken

| Wim van de Pol

Heeft de audit volgens de waarderende methode goed gewerkt? Was de rolverdeling in het team goed? En de voorbereiding? Is de vraag van de instelling beantwoord? En als we een serie rapporten besproken hebben, bespreken we vragen als: klopt de meth...

Lees verder
?