Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Columnoverzicht

Scherp aan de wind op de ss Rotterdam

| Merel Hendriks

Ook het netwerk zelf heeft niet stilgezeten. In verschillende columns is al stilgestaan bij de koers die het netwerk wil gaan varen. Gaan we de bakens verzetten? Moet het roer om? Of hebben we alle stakeholders aan boord en varen we scherp aan de ...

Lees verder
?

"Samen blijven leren"

| Annehil van Ommen

Als werkgroep Kennisbevordering en Professionaliseren leveren we steevast een bijdrage aan de functie ‘samen blijven leren’ door o.a. het organiseren van diverse studententafels, docententafels, bestuurstafels, leernetwerken en - last ...

Lees verder
?

"Next level" scenario's

| Peter van Mulkom

Grofweg kan gesteld worden dat in de sector de basis op orde is en hierbij kan verondersteld worden dat het netwerk hier zijn bijdrage aan geleverd heeft. Voor de MBO Raad, inspectie en het ministerie zijn we volwaardig gesprekspartner, zeker als ...

Lees verder
?

Een cadeau: Data blijheid

| Kasper Weekenborg

Leren en beter worden Het versterken van het lerend vermogen van de instelling, daar werken we met elkaar aan in het Kwaliteitsnetwerk mbo. We zijn op weg naar lerende instellingen. Niet omdat het kan maar omdat het nodig is. De werk- en leefwerel...

Lees verder
?