Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Columnoverzicht

Wat zet ik op mijn CV?

| Henny Morshuis

Toch is het werken aan het toekomstige referentiewaarden voor kwaliteit bijzonder interessant en belangrijk voor de sector en vooral voor de instellingen. Ik lever daar graag een bijdrage aan met geweldige samenwerking van het bureau van het Kwali...

Lees verder
?

Onder water kijken

| Wim van de Pol

Heeft de audit volgens de waarderende methode goed gewerkt? Was de rolverdeling in het team goed? En de voorbereiding? Is de vraag van de instelling beantwoord? En als we een serie rapporten besproken hebben, bespreken we vragen als: klopt de meth...

Lees verder
?

Het nieuwe adagium: Leren en Waarderen

| Peter van Mulkom

Vanuit ‘waarderen en leren’ kan het netwerk goed aansluiten bij waar instellingen staan. Deze aanpak baseren we op onze auditsystematiek die ons geen windeieren heeft gelegd en die het predicaat heeft van een waarderend onderzoek,...

Lees verder
?

Golven van inspiratie bij conferentie kwaliteitsnetwerk

| Olaf van Tilburg

Slalom van studiesucces Daarna is er op deze regenachtige dag volop de mogelijkheid om samen met collega’s daadwerkelijk aan de slag te gaan met kwaliteit in het onderwijs. Dit gebeurt met name aan de hand van onderzoek en praktijkervaring. ...

Lees verder
?

Scherp aan de wind op de ss Rotterdam

| Merel Hendriks

Ook het netwerk zelf heeft niet stilgezeten. In verschillende columns is al stilgestaan bij de koers die het netwerk wil gaan varen. Gaan we de bakens verzetten? Moet het roer om? Of hebben we alle stakeholders aan boord en varen we scherp aan de ...

Lees verder
?