Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Columnoverzicht

Het nieuwe adagium: Leren en Waarderen

| Peter van Mulkom

Vanuit ‘waarderen en leren’ kan het netwerk goed aansluiten bij waar instellingen staan. Deze aanpak baseren we op onze auditsystematiek die ons geen windeieren heeft gelegd en die het predicaat heeft van een waarderend onderzoek,...

Lees verder
?

Golven van inspiratie bij conferentie kwaliteitsnetwerk

| Olaf van Tilburg

Slalom van studiesucces Daarna is er op deze regenachtige dag volop de mogelijkheid om samen met collega’s daadwerkelijk aan de slag te gaan met kwaliteit in het onderwijs. Dit gebeurt met name aan de hand van onderzoek en praktijkervaring. ...

Lees verder
?

Scherp aan de wind op de ss Rotterdam

| Merel Hendriks

Ook het netwerk zelf heeft niet stilgezeten. In verschillende columns is al stilgestaan bij de koers die het netwerk wil gaan varen. Gaan we de bakens verzetten? Moet het roer om? Of hebben we alle stakeholders aan boord en varen we scherp aan de ...

Lees verder
?

"Samen blijven leren"

| Annehil van Ommen

Als werkgroep Kennisbevordering en Professionaliseren leveren we steevast een bijdrage aan de functie ‘samen blijven leren’ door o.a. het organiseren van diverse studententafels, docententafels, bestuurstafels, leernetwerken en - last ...

Lees verder
?

"Next level" scenario's

| Peter van Mulkom

Grofweg kan gesteld worden dat in de sector de basis op orde is en hierbij kan verondersteld worden dat het netwerk hier zijn bijdrage aan geleverd heeft. Voor de MBO Raad, inspectie en het ministerie zijn we volwaardig gesprekspartner, zeker als ...

Lees verder
?