Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Columnoverzicht

"Next level" scenario's

| Peter van Mulkom

Grofweg kan gesteld worden dat in de sector de basis op orde is en hierbij kan verondersteld worden dat het netwerk hier zijn bijdrage aan geleverd heeft. Voor de MBO Raad, inspectie en het ministerie zijn we volwaardig gesprekspartner, zeker als ...

Lees verder
?

Een cadeau: Data blijheid

| Kasper Weekenborg

Leren en beter worden Het versterken van het lerend vermogen van de instelling, daar werken we met elkaar aan in het Kwaliteitsnetwerk mbo. We zijn op weg naar lerende instellingen. Niet omdat het kan maar omdat het nodig is. De werk- en leefwerel...

Lees verder
?

Next level....

| Bert Beun

Bijna 300 deelnemers druppelen ’s ochtends binnen, niet alleen kwaliteitsmedewerkers maar ook vele bestuurders, managers, een enkele student en medewerkers van OCW en van de Inspectie. En bovenal meer dan welkom de vele docenten werkzaam bij...

Lees verder
?

Meten is weten ……… toch?

| Jan Pieter Janssen

De vraag is of al deze eendimensionale gegevens ook een reëel beeld geven van ons onderwijs laat staan van de kwaliteit van ons onderwijs. Maar ja, ‘gissen is missen’, dus zonder die gegevens gaan we het ook niet redden.De schijnz...

Lees verder
?

Van orang-oetan naar baviaan

| Kasper Weekenborg

Gorilla's, orang-oetans, bonobo's allemaal doen ze het anders, maar hoe anders dan u en ik..? We gaan kijken in een wonderbaarlijke spiegel. U zult verrast zijn over hoe we ons zelf kunnen zien.   Kijken, zien en herkennen, deze spiegel ...

Lees verder
?