Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Wat zet ik op mijn CV?

| Henny Morshuis

Sinds juni 2020 ben ik trekker van de coalitie ‘Referentiewaarden voor kwaliteit’. Mijn dilemma is of ik dat wel of niet op mijn CV zal zetten. Een kleine exegese: Het woord trekker heeft iets van uit de modder trekken, aan mensen trekken om een bepaalde kant op te gaan, het gras groeit niet harder als je eraan trekt, etc. Ook het woord referentiewaarden roept vele vragen op. Het is wel een chique woord maar niet eenvoudig uit te leggen. En de klapper is en blijft het woord kwaliteit. In elk gesprek dat we hebben komt zeker het probleem van de vele mogelijke interpretaties naar voren. Daarnaast gaat de coalitie over de toekomst. Een niet al te vrolijke vriend van mij zei onlangs; ‘tja jongen, de toekomst is ook niet meer wat het geweest is. Het dilemma blijft …

Toch is het werken aan het toekomstige referentiewaarden voor kwaliteit bijzonder interessant en belangrijk voor de sector en vooral voor de instellingen. Ik lever daar graag een bijdrage aan met geweldige samenwerking van het bureau van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Het werken naar toekomstige referenties van kwaliteit voor het mbo past in een grotere beweging naar meer eigenaarschap, meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van de sector en de instellingen. In het kort: De MBO Raad werkt aan de invulling van de kwaliteitsborging van het mbo van ‘morgen dit krijg ook een plek in het bestuursakkoord. Het is een kans voor het mbo die verdiend is door de sector en de instellingen zelf. Er mag gesproken worden van verdiend vertrouwen dat is ontstaan door hard te werken aan onder meer de kwaliteit van het onderwijs.

Als coalitie hebben we de ambitie om in maart 2021 de contouren van referentiewaarden voor de toekomst te presenteren. We hebben met de nieuwe coalitiemethodiek van het netwerk al veel bouwstenen ontvangen van ambassadeurs (veelal kwaliteitsmedewerkers), bestuurders (3 bestuurstafels) en bij voorhoedespelers als inspectie en OCW. De komende maanden staan er gesprekken gepland met studenten, docenten en teams, afdelingsleiders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de auditoren van het Kwaliteitsnetwerk. Het is de uitdaging om al deze ingrediënten te veredelen tot referentiewaarden. Daarvoor maken we ook gebruik van inzichten en denkkracht vanuit de wetenschap.

Kortom: de coalitie referentiewaarden is op stoom met een complexe en vooral ook relevante opdracht voor de toekomst van het mbo. De sector is met de grotere beweging naar meer regie in mijn ogen goed bezig!
Ik wil het echt wel op mijn CV zetten hoor, maar dan met een meer duidelijke en inspirerende titel. Suggesties zijn welkom. :-)

Henny Morshuis