Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Van orang-oetan naar baviaan

| Kasper Weekenborg

Donderdag 4 oktober 2018. Zet het in de agenda! En doe mee! Op een verrassende wijze gaan we op de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo met elkaar aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs nog een stapje verder te brengen. Niet op zo maar een dag, maar op dierendag. En dat gaat u merken. We zitten midden tussen de apen. Niet alleen leuk maar ook heel leerzaam. Primaten laten ons wat zien over gedrag, aanpak en soorten leiderschap.

Gorilla's, orang-oetans, bonobo's allemaal doen ze het anders, maar hoe anders dan u en ik..? We gaan kijken in een wonderbaarlijke spiegel. U zult verrast zijn over hoe we ons zelf kunnen zien.   Kijken, zien en herkennen, deze spiegel geeft inzichten waar we wat van kunnen leren. En zo komen we ook tot de rode draad van de dag: samen reflecteren en leren. Dit alles om beter te worden in ons werk en zo onze studenten de bagage mee te geven die hen goede kansen biedt op werk, in het hbo, en breder, in de samenleving.

De primaten bieden stof voor het gesprek over hoe wij werken. In de ochtend gaan we hiermee interactief aan de slag. Wijzer door het spiegelen stappen we de middag in. Dan gaan we met elkaar in twee rondes in gesprek over goed onderwijs vanuit vier invalshoeken: het opleiden, leren in de praktijk, de kwaliteitscultuur en de ruimte voor onderwijsteams. Dit doen we telkens vanuit de kijk van de docent, de (opleidings)manager, de diensten, de bestuurder, de overheid en natuurlijk de student. Deze invalshoeken en betrokkenen hebben we de vorige conferentie met elkaar benoemd en geven richting aan het activiteitenprogramma van het Kwaliteitsnetwerk in 2018. Opbrengsten uit deze activiteiten door het jaar heen komen terug op de conferentie.

Het belooft een inspirerende dag te worden. Een dag die kan helpen om met elkaar beter te worden. We gaan vraagstukken verder identificeren, aanpakken delen én verkennen. Natuurlijk worden de opbrengsten verwerkt in de activiteitenagenda 2019 van het netwerk. Zo blijven we samen werken aan goed onderwijs.  Vanuit deze gezamenlijke drive kunnen we elkaar helpen bij het realiseren van de eigen ambities van iedere instelling.

De opbrengsten en de vraagstukken om verder aan te pakken kunnen we direct delen met de minister van OCW. Minister Van Engelshoven komt in de middag om de conferentie een inspirerend slot te geven.

Alle reden om 4 oktober te reserveren!

Tot slot, van orang-oetan naar baviaan… mijn favorieten zijn de bavianen. Wat is er dan zo bijzonder aan bavianen en wat kenmerkt de orang-oetans, zult u denken. Kom naar de conferentie en ontdek het op donderdag 4 oktober.

Kasper Weekenborg