Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Teams aan zet: een eerste stap met datagebruik

| Paulo Moekotte

“Data zijn het nieuwe goud”, zo klinkt het steeds vaker. Ook in het onderwijs gaat het gesprek regelmatig over big data, learning analytics en adaptieve software. Datagebruik door onderwijsteams in het mbo komt echter nog sporadisch voor. Niet vreemd overigens. In onderwijsteams vindt tenslotte het mensenwerk plaats. Daar wordt de student voornamelijk door de professional, en niet door data, in zijn ontwikkeling gestimuleerd, begeleid en ondersteund waar nodig.  Recente discussie over de rol van online onderwijs ná corona onderstreept het gevoelde belang van menselijk contact.

 

Wat opvalt is de groeiende voetafdruk van studenten, waarbij sprake is van niet-taakgebonden of niet‑lesgebonden interactie die resulteert in datasporen. Niet alleen op basis van studieprestaties, aanwezigheid en ingeleverde opdrachten, maar ook vanuit contactmomenten. Intake‑, slb‑ en exitgesprekken, afspraken en studieadviezen, interacties die de studentontwikkeling niet cijfermatig presenteren, maar deze ontwikkeling wel voor een belangrijk deel verklaren en inzichtelijk maken. Het devies luidt ook iets met deze momenten en datasporen te doen. Vervang de begrippen ‘contacten’ en ‘interactie’ door ‘datapunten’ en de basis voor datagedreven werken lijkt aanwezig. En dan wordt het spannend.

Want wat zijn interessante en relevante data? Komen die uit meer dan één bron? Zijn ‘kwantitatieve’ gegevens uit intake- en exitgesprekken ook data? Wat levert het bij elkaar brengen van data uit meerdere bronnen aan nieuwe inzichten op? Hoe verbinden we die inzichten met onze bestaande praktijken? En hoe kunnen data deze praktijken verder brengen?

Als datacoalitie hebben we ingezet op de start van het proces van datagebruik en ‑interpretatie door onderwijsteams. Een bonte verzameling collega’s van diverse instellingen heeft tijdens de coronapandemie online hard gewerkt aan stappen en criteria die helpen bij het datagedreven werken. Die stappen en criteria krijgen betekenis door de beschrijving van casuïstiek. Stappen,  criteria en casusbeschrijvingen zijn te vinden in een handreiking en bijbehorende infographic.   

Het nieuwe goud omsmelten tot iets bruikbaars, van waarde, is niet eenvoudig. Werken met meer kwalitatieve data vraagt van iedere professional het nodige. Voor docenten, slb’ers en mentoren ligt het niet anders. Hoe krijg je als onderwijsteam grip op zaken als diplomaresultaat en jaarresultaat? Hoe beïnvloed je de ontwikkeling van dit resultaat door gestructureerd data te verzamelen?

Met de publicatie van een handreiking en infographic is datagebruik voor een onderwijsteam nog geen gelopen race. Ieder onderwijsteam kent immers andere uitdagingen en heeft eigen ideeën over onderwijskwaliteit. Goed beslagen ten ijs komen is een eerste vereiste. Voor een passende koers en succesvolle finish zijn onderwijsteams nu aan zet.

Kartrekker van de coalitie ‘Datagebruik/interpretatie van data':

Jeroen van der Weijde (STC mbo college)

Karien Coppens (Expertisecentrum Beroepsonderwijs)

Paulo Moekotte (ROC van Twente)