Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Scherp aan de wind op de ss Rotterdam

| Merel Hendriks

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat we via het gedrag van gorilla’s, orang oetans en bonobo’s naar onszelf gekeken hebben. Deze bijzondere spiegel bood interessante inzichten en bevestigde zomaar weer dat het leren van elkaar een continu proces is. In de afgelopen periode heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo tijdens diverse gesprekstafels het samen reflecteren op de agenda gezet. Dit om beter te worden in ons werk en zo onze studenten de bagage mee te geven die hen goede kansen biedt op werk, in het vervolgonderwijs, en breder, in de samenleving.

Ook het netwerk zelf heeft niet stilgezeten. In verschillende columns is al stilgestaan bij de koers die het netwerk wil gaan varen. Gaan we de bakens verzetten? Moet het roer om? Of hebben we alle stakeholders aan boord en varen we scherp aan de wind? Op donderdag 3 oktober 2019 gaan we daarover met u in gesprek op de ss Rotterdam tijdens onze jaarlijkse conferentie.

Op een verrassende wijze gaan we met elkaar aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs nog een stapje verder te brengen. Zoals u van ons gewend bent verzorgen we een programma waarin we zowel plenair als in subgroepen met elkaar het goede gesprek aangaan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven vanuit de blik van de docent, de (opleidings)manager, de diensten, de bestuurder en natuurlijk de student.

Het belooft een zeer inspirerende dag te worden! Een dag die kan helpen om met elkaar beter te worden. We gaan vraagstukken verder identificeren, aanpakken delen én verkennen. Uiteraard worden de opbrengsten verwerkt in de activiteitenagenda van het netwerk. Zo blijven we samen werken aan goed onderwijs.

Tot slot, een tip van de organisatie: om er zeker van te zijn dat u op tijd inscheept kunt u een kamer reserveren voor een voorovernachting op de ss Rotterdam. Alvast een plekje reserveren? Stuur een emailbericht aan info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl o.v.v. voorovernachting conferentie 2019. Wij houden een kamer voor u bezet. In juni ontvangt u meer informatie over het programma en kunt u zich aanmelden. Reserveer de datum van 3 oktober alvast in de agenda!