Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

"Next level" scenario's

| Peter van Mulkom

Op 8 oktober jl. sprak de scheidend voorzitter Bert Beun in zijn column over “next level” van ons Kwaliteitsnetwerk. Over de duiding van dit volgende level heeft het bestuur zich de afgelopen maanden uitvoerig gebogen. Het netwerk mag er zijn. Met 56 aangeslotenen kennen we een dekking van ca 90% van de gehele sector. Met o.a. de instellingsaudit, de bestuurstafels, de conferentie en diverse leergangen geven we concreet vorm aan het lerend vermogen van het netwerk.

Grofweg kan gesteld worden dat in de sector de basis op orde is en hierbij kan verondersteld worden dat het netwerk hier zijn bijdrage aan geleverd heeft. Voor de MBO Raad, inspectie en het ministerie zijn we volwaardig gesprekspartner, zeker als het gaat om het vraagstuk of het huidige stelsel van kwaliteitsborging en kwaliteitstoezicht nog voldoende toekomstbestendig is.

Wat dit laatste betreft rijst de vraag of het netwerk de functie kan vervullen van een instantie die een verdere bijdrage levert aan de (formele) borging van de kwaliteit van de sector en de aangeslotenen. In dit geval zou dit voor de koers betekenen dat we verder inzetten op de doorontwikkeling van de (driejaarlijkse) auditcyclus. Hiermee kunnen instellingen dan periodiek extern gelegitimeerd zicht houden op de borging van de kwaliteit en zo voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Next level bereiken we dan via een verdere focus op het professionaliseren van de cyclus, het instrumentarium en de betrokken professionals. Een netwerk waarin we ons samen positioneren om vorm te geven aan horizontaal toezicht. Een netwerk met stevige spelregels t.a.v. deelname en inzet en een duidelijke positie voor bestuur en bureau. Waar het wellicht dan knelt, is dat het huidige dialoogmodel in de lijn van de missie van het netwerk eerder ontwikkelingsgericht dan beoordelend is.

Kunnen we next level ook bereiken als we het lerend vermogen versterken door explicieter invulling te geven aan de netwerkgedachte van het Kwaliteitsnetwerk? Een netwerk waarin aangeslotenen elkaar opzoeken rondom leervragen, eventueel opgedaan tijdens audits. Een netwerk waarin zichtbaar wordt wat we wensen te halen en wat we kunnen bieden. Een netwerk waarin we samen leren rondom systemische vragen (kwaliteitssystemen en instrumenten) en maatschappelijke issues als onderwijsontwikkeling en waarden voor docent en student. Een netwerk waarbij lossere spelregels zijn, de organisatievorm minder strak is en sprake is van gedeeld leiderschap?

Het “next level bereiken” begint wellicht eerst bij het beantwoorden van de vraag wat je nu als netwerk precies wilt zijn. Voor het beantwoorden van deze vraag nemen we de komende maanden nog de tijd. Samen met bestuurders, docenten, kwaliteitsmedewerkers en onze belangrijkste stakeholders.

De interessante vraag voor mij is nu: kan ons netwerk de functie hebben waarin we EN ons samen positioneren EN samen blijven leren!