Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

"Samen blijven leren"

| Annehil van Ommen

In de voorgaande column eindigde voorzitter Peter van Mulkom met de woorden: “de interessante vraag voor mij is nu: kan ons netwerk de functie hebben waarin we EN ons samen positioneren EN samen blijven leren!”

Als werkgroep Kennisbevordering en Professionaliseren leveren we steevast een bijdrage aan de functie ‘samen blijven leren’ door o.a. het organiseren van diverse studententafels, docententafels, bestuurstafels, leernetwerken en - last but not least - de jaarlijkse conferentie op de eerste donderdag van oktober. Als netwerk zijn we van mening dat door ervaringen met elkaar te delen en te leren van elkaar, de gezamenlijke beweging naar verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt gestimuleerd.

Ook de ervaring die het gebruik van een instrument zoals het Dialoogmodel oplevert delen we graag met de aangeslotenen. Hiermee beogen we dat instellingen de instrumenten van het kwaliteitsnetwerk MBO dusdanig benutten dat de inzet daarvan binnen de instelling een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs van de instelling.

Waar heb ik het over? Op 14 februari zijn we als instellingen met elkaar in gesprek gegaan om van elkaar te leren over de instellingsaudit volgens het Dialoogmodel. In deze verdiepende kennisdelingsbijeenkomst, georganiseerd vanuit de drie werkgroepen van het kwaliteitsnetwerk, spraken we over de opvolging van de instellingsaudit binnen de instelling – vanuit de ervaringen van drie instellingen - en over de voorbereiding op de instellingsaudit - dit laatste aan de hand van de eerste bevindingen van het NRO-onderzoek over de instellingsaudit volgens het Dialoogmodel.

Eenieder ging naar huis met vele ‘tips’ en ‘tops’ om mee te nemen in de voorbereiding van de instelling op en opvolging van de instellingsaudit binnen de eigen instelling. Al met al een bijeenkomst waar het samen leren duidelijk zichtbaar was.

Wil je meer weten over de inhoud van de bijeenkomst en ben je benieuwd naar welke tips en tops werden gedeeld? Via deze link kom je bij het verslag van de bijeenkomst. Nieuwsgierig naar andere bijeenkomsten zoals studenten-, docenten-, bestuurstafels of leernetwerkbijeenkomsten? Kijk dan even in de agenda van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Hartelijke groet, 

Annehil van Ommen

Werkgroep Kennisbevordering en professionalisering