Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Next level....

| Bert Beun

Donderdag 04 oktober 2018, dierendag. Dit jaar ook de dag van de jaarlijkse conferentie van ons kwaliteitsnetwerk mbo. De zevende conferentie alweer. Dit jaar in Apeldoorn, in de Apenheul. Toepasselijker kan het bijna niet.

Bijna 300 deelnemers druppelen ’s ochtends binnen, niet alleen kwaliteitsmedewerkers maar ook vele bestuurders, managers, een enkele student en medewerkers van OCW en van de Inspectie. En bovenal meer dan welkom de vele docenten werkzaam bij de 55 aangesloten mbo-instellingen. Het weer was een ieder goed gezind, onder zonnige omstandigheden brachten allen een deel van de ochtend door in de Apenheul.

Allen gewapend met een fototoestel om gewenst gedrag bij de bewoners van de Apenheul in beeld te brengen, apengedrag als spiegel van gewenst gedrag benodigd om de onderwijskwaliteit in de onderwijsteams te bevorderen, alles ten behoeve van het studiesucces van de studenten. De inleiding van Patrick van Veen, bioloog en gedragswetenschapper, voorafgaand aan de speurtocht door het park gaf inspiratie en lokte menig lach uit. Het gedrag van de apen was eenvoudig transformeerbaar naar de wijze waarop collega’s in onderwijsorganisaties samenwerken.

Goed te ervaren dat inmiddels de transformatie bij kwaliteitsdenken van structuren naar genen, de zoektocht naar de bedoeling, in gang is gezet. Kwaliteit niet omdat het van een ander moet maar omdat intrinsiek gewerkt wordt aan het continue verbeteren van het onderwijs. Fijn dat ons netwerk door het bij elkaar in de keuken kijken en het samen leren bijdraagt aan de ontwikkeling van deze kwaliteitscultuur. En ook de komende vier jaren stimuleert OCW deze werkwijze door niet alleen inhoudelijk te sparren met deelnemers in het netwerk. Ook financieel steunt OCW ons netwerk in de jaren 2019-2023.

Ons netwerk dat werd ‘geboren’ door een initiatief van Theo Douma, destijds bestuurder bij ROC Nijmegen. Ons netwerk dat de afgelopen jaren doorgroeide en inmiddels bijna 90% van de mbo-instellingen (en de politieacademie) tot haar leden mag rekenen. Ons netwerk, dat aan de vooravond staat van een ‘next level’ waarin de werkorganisatie verder geprofessionaliseerd wordt, waar getracht wordt ook de laatste 10% van de instellingen aan te laten sluiten. Ons netwerk dat full speed doorgaat met het auditen, het leren en het innoveren.

Vol trots mocht ik dan ook het voorzitterschap van onze club aan het eind van onze prachtige conferentie overdragen aan Peter van Mulkom, huidig bestuurder bij ROC Nijmegen. Samen met een gedreven bestuur en dito bedrijfsbureau zal Peter samen met u allen invulling geven aan het Strategieplan 2019-2023.

Peter's borstroffel naar voorbeeld van Jambo, leider van de gorilla’s in de Apenheul ten overstaan van de bezoekers van onze conferentie, toonde de wilskracht van Peter samen met u allen de uitdaging op te pakken.

Veel suc6 samen en dank voor alle steun de afgelopen jaren bij het uitbouwen van ons prachtige kwaliteitsnetwerk mbo!

Een hartelijke groet,

Bert Beun

(voormalig) voorzitter Kwaliteitsnetwerk mbo