Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Kwaliteitsnetwerk? Natuurlijk!

| Dick van Meeuwen

Het Kwaliteitsnetwerk mbo. Ik had er in 2012 nog nooit van gehoord. Maar toen ik een overleg met Theo Douma hierover had was ik in één keer om. Het Hoornbeeck College werd direct ingeschreven als nummer 12. Inmiddels zijn er 54 instellingen aangesloten. En terecht! De bedoeling is namelijk om een cultuur in je eigen instelling aan te kweken tot zelfreflectie. Dat leidt weer tot een goede kwaliteitszorg. Wat gaat goed, wat gaat niet zo goed. Wat moeten we doen om beter te worden. Het gaat niet om de rendementen maar om de ontwikkeling in je scholen die natuurlijk wel voor goede rendementen kunnen zorgen. Als je de kwaliteitszorg als mbo-sector goed op orde hebt helpt dat ook om de inspectie wat meer op afstand te houden. Dat laatste vindt de inspectie niet erg want in een gesprek met voormalig hoofdinspecteur Monique Vogelenzang vertelde zij ons dat de inspectie deze ontwikkeling toejuicht, omdat zij genoeg te doen heeft en zich dan meer kan richten op haar kerntaken.

Er is dus werk aan de winkel. De laatste vier jaar maakte ik deel uit van het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Inmiddels hoop ik per 31 december 2020 met pensioen te gaan. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik dit bestuurslidmaatschap als een mooie taak ervaren heb. Je bent bezig met processen die met het echte onderwijs te maken hebben. De cursussen rond dit thema kan ik van harte aanbevelen. Ik ben als bestuurder bij een paar instellingsaudits betrokken geweest. Daar leer je in meerdere opzichten van. Je kijkt bij je collega’s in de keuken, maar eigenlijk spiegel je dat altijd met je eigen situatie.

Die cultuur van zelfreflectie, het niet erg vinden als anderen in jouw keuken kijken, is het waard om onderhouden te worden. Ik spreek ook vanuit de ervaringen die ik heb uit mijn lange loopbaan bij het voortgezet onderwijs. Daar staat deze ontwikkeling helaas nog in de kinderschoenen. Collegiale visitaties komen voor, maar het gebeurt weinig en ook niet georganiseerd. Vanuit het mbo weet ik inmiddels maar al te goed dat op dit terrein eigenlijk alleen maar winst te behalen is. Je beleid en daardoor de instelling wordt er beter van.

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk doet er ook alles aan om mee te bewegen met de ontwikkelingen. De twee meest gebruikte instrumenten, de instellingsaudit en de peer reviews, worden regelmatig onder een kritisch gebruikt vergrootglas gelegd. Doen we nog de goede dingen? Zijn we op de hoogte van de snelle veranderingen in mbo-land en binnen de instellingen? De instellingsaudit heet inmiddels instellingsdialoog. Dat woord dialoog geeft het beste weer wat we beogen. In dialoog met de instelling meehelpen aan de goede ontwikkelingsvragen. Onze rapporten mogen nooit verkapte inspectierapporten worden.

Ik kijk dus terug op een heel mooie tijd bij dit bestuur. Onder de inspirerende leiding van de voorzitter Peter van Mulkom en mijn bevlogen collega-bestuurders gebeuren daar goede dingen. Ik wil de bestuursleden danken voor de prettige samenwerking. Datzelfde geldt ook de kring van voorzitters en secretarissen die de instellingsdialogen verzorgen. Maar ik dank ook alle bureaumedewerkers voor hun ondersteuning. Al deze genoemde mensen hebben een passie voor dit werk. Het ga jullie allen goed. Ik zou het dringende advies aan de nog niet aangesloten instellingen willen geven: Meld je aan. Je krijgt er geen spijt van.

Dick van Meeuwen, lid College van Bestuur van het Hoornbeeck College