Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Kwaliteitscultuur versterken in onderwijsteams in het mbo: hoe doe je dat?

| Ingrid van der pluym

De missie van het Kwaliteitsnetwerk mbo betreft het bevorderen van de onderwijskwaliteit van de instellingen door juist als netwerk van elkaar te leren. Audits, docententafels, studententafels, themamiddagen, leernetwerkbijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie zijn de middelen die dit leren ondersteunen.

Ook de Werkgroep Expertise levert een bijdrage aan het leren van elkaar. In 2017 heeft de werkgroep de publicatie opgeleverd Kwaliteitscultuur versterken in onderwijsteams in het mbo: hoe doe je dat? Op basis van literatuuronderzoek zijn daartoe 10 inzichten geformuleerd. Sindsdien heeft de Werkgroep niet stil gezeten en zal zij in het najaar van 2019 wederom een publicatie opleveren. In deze publicatie staat het thema Onderwijskundig Leiderschap centraal. Er wordt in gegaan op handelingen en gedrag van onderwijsmanagers, besturen en stafdiensten die kunnen bijdragen aan de stimulering en versterking van het onderwijskundig leiderschap binnen en van onderwijsteams. Ook de onderwijsteams zelf kunnen hierin uiteraard actief het voortouw nemen.  Zo kan een ieder vanuit zijn eigen functie en rol leiderschap tonen en pakken in de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Het vermogen om samen en met stakeholders te leren van ervaringen en daardoor samen steeds beter te worden, is daarbij cruciaal.

Net als bij de vorige publicatie zijn de bevindingen gebaseerd op een literatuurstudie. Deze inventarisatie wordt ook nu weer aangevuld met een analyse van de bevindingen van de onderwijsinspectie.  De Werkgroep heeft daarbij gekeken naar de gedane bevindingen in 2017 rond het thema onderwijskundig leiderschap zoals dat in relatie tot het kwaliteitsgebied Ambitie en kwaliteitszorg van het Waarderingskader 2017 aan de orde komt. Daartoe zijn 10 inspectierapporten 4 JO (Vier Jaarlijks Onderzoek) bekeken.

Tot slot gaat de Werkgroep Expertise via verwijzingen naar relevante sites, onderwijsteams instrumenten en middelen aanreiken die kunnen helpen om het onderwijskundig leiderschap van een onderwijsteam te stimuleren en te ondersteunen. Zo kunnen teams gebruik maken van tools die passen bij hun situatie.

De Werkgroep Expertise levert in het najaar de publicatie op en wil vervolgens graag de notities uit de verschillende onderzoeken aanvullen met de ervarings- en praktijkwijsheden van de leden van het netwerk zelf. Al eerder (bij de vorige publicatie) is gebleken dat het samen delen van praktijkervaringen en- inzichten  verrijkend is.  Deze inzichten uit het netwerk zullen samen met de publicatie, op de site van het netwerk te lezen zijn.

We hopen de publicatie en bijbehorende tools met u te kunnen delen op de Conferentie van 3 oktober aanstaande. 

Namens de Werkgroep Expertise

Ingrid van der Pluym

Juni 2019.