Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

'Een nieuwe lente, een nieuw model'

| Mare Riemersma

We zitten nog volop in een al veel te lang durende pandemie. Dat besef je met name als je maar weer eens een online conferentie volgt. Je zit niet op het pluche van een theaterstoel te kijken naar wat zich op een podium of bioscoopscherm afspeelt, maar leunt achterover in je bureaustoel en staart naar je computerscherm. Toch een ander gevoel. Het is dan erg prettig als er een stip op de horizon wordt gezet. Iets waar je naar uit kunt kijken. Dat gebeurde op 31 maart. Plaats van handeling, voor zover daarvan sprake is bij een online event, was de miniconferentie ‘Referentiewaarden voor kwaliteit’. De horizon bleek het jaar 2025 te zijn, de stip een nieuw model voor de kwaliteitsborging dat de mbo-sector vanaf dat jaar kan gebruiken. En de eerste schetsen van dit model kwamen woensdag 31 maart prominent in beeld.

‘Een belangrijk moment in de doorontwikkeling van de kwaliteitsborging van de sector’, onderstreepte dagvoorzitter en voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort Wim van de Pol, direct in de eerste woorden van deze conferentie. Een terechte constatering. Want met dit model, deze simpele weergave van de werkelijkheid, zet de sector een grote stap richting eigenaarschap. Zowel op instellingsniveau als op teamniveau kan dit model de borging van de kwaliteit van ons onderwijs regelen. Hiervoor gebruiken we nu nog veelvuldig het onderzoekskader van de Inspectie. Onze instellingen worden aan de hand van dit kader getoetst; logisch dus dat we dit kader ook inzetten om de kwaliteit intern te borgen. Maar is dit huidige systeem ook straks nog het meest passend? Want we willen allen dat het mbo in de toekomst flexibeler is, meer kan inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Dan moeten we ook kijken hoe we de borging van kwaliteit organiseren. De verantwoordelijkheid hierbij moet veel meer bij de scholen zelf liggen. Daarom willen we duidelijk het eigenaarschap claimen. Het is ook essentieel dat we kunnen aantonen dat we de regie durven en willen nemen. En in dat proces is dit nieuwe model, dit door de sector zelf ontwikkelde referentiekader, een cruciale stap.

Er zijn al belangrijke stappen genomen. Al ruim een half jaar verkent een slagvaardig coalitieteam met als kartrekker Henny Morshuis, hoe de toekomst eruit ziet en welke kwaliteitseisen passen bij een toekomstbestendig mbo. Hiervoor voerde de coalitie al tal van gesprekken. Deze fase van ‘vinden, detecteren en duiden van de kenmerken van kwaliteit’ (aldus Morshuis) is nog lang niet ten einde, maar heeft in ieder geval al het brede, complexe speelveld wat meer behapbaar gemaakt, getuige het compacte conceptmodel dat tijdens de miniconferentie gepresenteerd werd. Een volgende belangrijke horde – de presentatie van het model en het stellen van de o zo essentiële vraag of we voldoende vertrouwen hebben om de volgende stap in het ontwikkelproces te zetten – is de 31ste in aanwezigheid van ocw, inspectie en MBO Raad genomen. Met een volmondig ‘ja’ op zak kan verder gewerkt worden richting die stip op de horizon. Het fundament voor een toekomstgerichte kwaliteitsstructuur en -zorg is gelegd.

Nu is het zaak voort te bouwen. Het bevorderen van de dialoog en eigenaarschap is hierbij ontonbeerlijk. Bepaald geen kinnesinne: er is nog veel te doen. Veel vraagstukken vergen concrete antwoorden. Diverse onderdelen van het model moeten nog nader ingevuld en ingericht worden. En als we dit bepaald en gedaan hebben, hoe gaan we dan oefenen? Allemaal tegelijk? In een aantal pilots? Het zijn vragen die we de komende jaren als Kwaliteitsnetwerk gaan onderzoeken en beantwoorden. We hebben dus niet alleen een stip aan de horizon, maar ook een fraaie, uitdagende route te begaan richting de toekomst, richting toekomstbestendigheid.

 

Mare Riemersma

Lid College van Bestuur Drenthe College /

Vanuit bestuur Kwaliteitsnetwerk mbo portefeuillehouder Referentiewaarden