Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

2021: een uitdagend jaar van ‘ons verbinden’

| Peter van Mulkom

Als een vliegende start, zo voelde het. Na de kerstvakantie starten in een COVID tijdperk. Je staat toch eigenlijk de hele tijd ‘aan’, ook in de vakantieperiode. Je volgt het nieuws, praat er met familie en vrienden over, en maakt impliciet of expliciet steeds de vertaalslag naar je werk.

 

Bijzonder en anders
2020 was een bijzonder jaar… COVID-19 betekende ook veel voor de activiteiten van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Zo stond de afname van de instellingsdialogen op een laag pitje en de veelal tot verbeelding sprekende jaarlijkse conferentie ging niet door. De kunst is om te kijken naar wat er allemaal wél gebeurde. En net als een terugblik op 2020 in mijn ‘eigen’ ROC Nijmegen werd ik ook met het bestuur aangenaam verrast door de terugblik in ons ‘eigen’ Kwaliteitsnetwerk.

Van betekenis
In ons streven als netwerk om betekenisvol te zijn, juist ook in deze tijd, waren we in staat op authentieke wijze invulling te geven aan onze koers: Leren en Waarderen. Ik denk dan aan de goed bezochte masterclasses en themabijeenkomsten, professionele trainingen, interessante kennisateliers en diverse publicaties (longreads) naar aanleiding van het in 2019 verschenen ‘Kwaliteit in Kleur’. De verbinding met de aangeslotenen is verder versterkt met de ambassadeurs. En dat dat werkt, blijkt wel uit de opkomst bij en de kwaliteit van de ambassadeursbijeenkomsten. Wat een enthousiasme en wat hebben we in mbo-land een kwaliteit in huis!!

Focus op verbintenis
In plaats van de dialoogsessies besteedden we energie aan het doorvoeren van verbeteringen op basis van onze ervaringen uit het verleden. De inhoudelijke analyse van de rapporten van de instellingsdialogen droeg bij aan de vorming van coalities. Zo startten we in 2020  met de coalities Referentiewaarden, Teams aan Zet, Afstandsleren en Data. De energie die vrijkomt bij de coalities is groot. Partijen verbinden zich, omdat ze dezelfde urgentie voelen en staan daardoor van nature in de leerstand. Dus geen statische werkgroepen, maar actieve leergemeenschappen. Leergemeenschappen, die bestaan uit deelnemers die zelf op zoek zijn naar kennis en, vaak zonder het te weten, heel veel kennis inbrengen. Coalities die verschijnen en ook weer verdwijnen. Coalities als een uitvloeisel van een lerend KwaliteitsNETWERK dat een bijdrage levert aan een nóg wendbaarder mbo.

Samen werken aan beter
In 2021 gaan we hier verder met de coalities. Dat is wennen, omdat  het anders is. Geen vaste structuren meer en de spelregels, als die er al moeten zijn, zijn nog niet helder. Die gaan we samen uitvinden en ontdekken, net als de opbrengsten. Want uiteindelijk moet de hele sector er wel beter van worden.

 De koers wordt omarmd door de Raad van Aangesloten. De instellingsdialogen en peerreviews houden we natuurlijk vast! De vorming van de netwerkorganisatie en de coalities daagt ons allemaal uit. Maakt ons ook nieuwsgierig. Aan de laatste online vergadering met de Raad van Aangesloten koppelden we ook een masterclass met de naam ‘Werkende elementen van een netwerkorganisatie’. Het enthousiasme onder de bestuurders was groot. De deelnemers werden uitgedaagd te reflecteren op de vraag hoe hun eigen organisatie zich qua structuur verhoudt tot de opgave wendbaar in te spelen op de snel veranderende omgeving van de mbo-instellingen…

Volgens mij, is het Kwaliteitsnetwerk mbo niet de enige organisatie die op korte termijn stappen gaat maken met het vormen van een netwerkorganisatie!

Ik wens jullie allen een voorspoedig en bovenal gezond 2021.

 

Peter van Mulkom
Voorzitter Kwaliteitsnetwerk mbo