Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Coalities

Werken vanuit de gedachte van 'Waarderen en leren' vraagt om een actief betrokken achterban van aangesloten instellingen. Het vormen van coalities rond urgent ervaren thema's past bij deze nieuwe stijl van werken van het Kwaliteitsnetwerk mbo. De deelnemers nemen deel vanuit een gevoelde urgentie en kunnen vanuit alle onderdelen en lagen van de mbo-instellingen komen. Een coalitiethema past binnen de koers van het netwerk: Waarderen en leren. Verder draagt deze bij aan de versterking van de kwaliteitscultuur van aangesloten instellingen en stimuleert het lerend vermogen van de instellingen.

Van thema naar coalitie

Een coalitie werkt gezamenlijk aan een vooraf vastgesteld thema waarbij het leren van elkaar centraal staat, de coalitie tijdelijk van aard is en wisselt van samenstelling. Bij aanvang zet de coalitie kort uiteen wat het doel is, welke opbrengst men verwacht en wat men nodig denkt te hebben. Hierdoor kan het bureau en bestuur van het netwerk de coalitie op juiste wijze ondersteunen, van advies dienen en gefundeerd een afweging maken welke coalities in meer of mindere mate ondersteunt worden.