Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Scholing dialoogmodel

Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders, die nog geen scholing in het dialoogmodel hebben gehad. Deze scholing zal, indien de voorgeschreven richtlijnen het toestaan, live plaatsvinden op woensdag 10 november 2021 van 9.00 – 17.00 uur. l

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een doorontwikkeling van de auditsystematiek waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.

 

De nieuwe manier van kijken en de nieuwe perspectieven vraagt een nieuwe manier van het voeren van een dialoog, het vraagt competenties van de leden van het dialoogteam. Daarom is er voor gekozen om naast een voorzitter, een secretaris en een geschoolde kwaliteitsmedewerker uit het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een bestuurder in het dialoogteam te laten plaatsnemen. 


Dit betekent dat alle bestuurders geschoold worden in deze nieuwe systematiek, alvorens ze inzetbaar zijn bij de instellingsdialogen. Daarnaast krijgen instellingen een goed beeld van hoe het dialoogmodel wordt toegepast tijdens een instellingsdialoog. In de bijlage treft u de publicatie van het dialoogmodel aan. 

 

Wilt u deelnemen aan de scholing dan kan u zich opgeven via bijgaande link 

 

Opgeven kan tot 1 november 2021.