Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Algemene informatie

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo is een onafhankelijke rechtspersoon die is opgericht door en ten behoeve van de instellingen in de mbo-sector en heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen van de aangesloten instellingen te bevorderen.

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo opereert zonder last en ruggespraak. Zij treedt niet op voor of namens welke organisatie dan ook. Zij heeft tot taak de instellingen, die bij het Kwaliteitsnetwerk mbo zijn aangesloten, daadwerkelijk te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en examinering. Daarvoor zet zij verschillende instrumenten in en onderneemt zij verschillende activiteiten. Het Kwaliteitsnetwerk mbo is een instrument om de ambitie van instellingen concreet te realiseren. Instellingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid in het werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en kiezen er daarbij voor dit gezamenlijk te doen via het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Vanuit de onafhankelijke rol draagt het netwerk bij aan de kwaliteitsbevordering bij mbo instellingen. Ook andere organisaties dragen vanuit hun expertise en rol bij aan betere onderwijskwaliteit. De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo zorgt voor goede afstemming met partners als MBO Raad, BVMBO, MBO Academie en NCP EQAVET. Zo helpen we mbo instellingen overzicht te houden en zorgen we met elkaar voor efficiënte benutting van expertise. Daarnaast onderhoudt het netwerk de contacten met andere betrokkenen op het gebied van onderwijskwaliteit in het mbo zoals de onderwijsinspectie en de MBO Raad. Dit geldt ook voor het ministerie van OCW, waarmee tevens een subsidierelatie is. Met deze verbindingen zorgt het netwerk voor afstemming en samenhang. Het netwerk behoudt daarbij een zelfstandige positie en opereert daarin vanuit de doelstellingen: van en door de instellingen werken aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en examinering.