Skip to main content

Technische briefing Referentiewaarden

11Dec
9.00-10.00

Technische briefing Referentiewaarden

Technische briefing Referentiewaarden

De sector werkt aan een sector-eigen toekomstbestendige kwaliteitszorgsystematiek, het referentiewaardenmodel. Dit model en bijhorende werkwijze is in opdracht van de MBO Raad door het Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkeld samen met mbo-instellingen met betrokkenheid van de stakeholders en (kwaliteits)experts. Het model en de werkwijze wordt momenteel in de praktijk getoetst in proeftuinen. We zitten nu in het laatste proeftuinjaar, in het najaar van 2024 wordt het referentiewaardenmodel met bijhorende werkwijze opgeleverd aan de opdrachtgever, MBO Raad. Op de ALV In november 2024 wordt alle instellingen gevraagd deze werkwijze te omarmen. Op deze wijze kunnen we gefaseerd samen toewerken aan meer eigenaarschap voor de sector welke proportioneel toezicht door de onderwijsinspectie (meer) mogelijk maakt.

We vinden het belangrijk dat iedereen werkzaam in het mbo gelegenheid heeft om zich goed te laten informeren over het Referentiewaardenmodel en de toepassing ervan. Daarom organiseren we twee technische briefings over de werking van het referentiewaardenmodel.

Deze online technische briefings vinden plaats op:

  • 13-11
  • 11-12

Wil je meer weten over het referentiewaardenmodel meld je dan hier aan voor een van de technische briefings. Je mag deze uitnodiging doorsturen aan iedereen die meer wil weten over het referentiewaardenmodel.

Kasper Weekenborg

Rinske Stelwagen