Skip to main content

Leergang Lerend Veranderen

13Apr
09.30 17.00

Leergang Lerend Veranderen voor Bestuurders

Op 13  april start een nieuwe groep met de leergang “Lerend veranderen – werken aan kwaliteit in het mbo” voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.