Skip to main content

Online bijeenkomst over doorontwikkeling coalities

26Jun
16.30-17.00

Online bijeenkomst over doorontwikkeling coalities

Met de trekkers van de lopende coalities en met de bureauleden van het Kwaliteitsnetwerk mbo is gewerkt aan contouren van de doorontwikkeling van het werken in coalities’. We hebben nu drie jaar ervaring opgebouwd. Wat hebben we geleerd en wat betekent dat voor het vervolg? De werksessies hebben ertoe geleid dat we graag een aangepaste vorm van het werken in coalities aan jullie willen voorleggen. Daarom organiseren we twee korte online bijeenkomsten waarin deze mogelijke nieuwe werkwijze wordt voorgelegd. Ook halen we graag feedback van jullie op zodat we deze kunnen verwerken voor de opstart van de nieuwe coalities.

De online bijeenkomsten zijn gepland op 26 juni van 16.30-17.00 uur en op 28 juni van 8.30-9.00 uur.

Wil je meer informatie en meedenken over het werken in coalities? Meld je dan aan voor één van de online bijeenkomsten.