Gezamenlijk werken aan de onderwijskwaliteit

Het Kwaliteitsnetwerk mbo

Binnen MBO instellingen is de afgelopen jaren veel aandacht voor onderwijskwaliteit en kwaliteitsverbetering zichtbaar. MBO-instellingen kunnen ook nog veel van elkaar leren, als het gaat om het bewaken, verbeteren en borgen van die onderwijskwaliteit. Dit heeft een aantal MBO-instellingen ertoe gebracht gezamenlijk te gaan werken aan de kwaliteitsborging binnen hun instellingen om hierdoor mede invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van de sector voor de kwaliteit van het onderwijs. In 2010 is onder de naam kwaliteitsnetwerk mbo, een project gestart om een auditsystematiek te ontwikkelen om de borging van de onderwijskwaliteit op instellingsniveau vast te stellen.

Een goede kwaliteitsborging zal uiteindelijk de onderwijskwaliteit in de gehele instelling verbeteren. Door kennis en ervaring opgedaan bij de instellingsaudits te delen, ondersteunen MBO-instellingen elkaar bij het verbeteren van de kwaliteit. Door kennisdeling, training van auditoren en het houden van instellingsaudits realiseert het kwaliteitsnetwerk mbo de bij het project gestelde doelen. In 2013 is het project geformaliseerd in de stichting Kwaliteitsnetwerk mbo. In de oprichtingsstatuten zijn het doel van het Kwaliteitsnetwer mbo en de bestuurlijke verplichtingen vastgelegd. Op dit moment zijn 43 instellingen aangesloten bij de stichting Kwaliteitsnetwerk mbo.

Het netwerk kent drie project groepen rondom de thema's:

Centrale doelstelling Kwaliteitsnetwerk mbo

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo is een onafhankelijke rechtspersoon die is opgericht door en ten behoeve van de instellingen in de mbo-sector en heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen van de aangesloten instellingen te bevorderen.

De Kwaliteitsprofielen

Het netwerk onderscheid vijf kwaliteitsprofielen. De kwaliteitsprofielen zijn niet als groeimodel opgesteld.

De instellingsaudit en thema-audits

Het doel van de instellingsaudit is in dialoog met de instelling te verkennen in hoe verre de instelling in control is op de kwaliteit van het onderwijs. De thema-audits leiden tot inzicht in de governance op de thema's waarop geaudit wordt.

Kwaliteitsnetwerk documenten: